Liên hệ

Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tân Tạo
Địa chỉ: 103B Chu Văn An, Phường 26, quận Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: (028) 3898 4242 Fax: (028) 3511 1660 - P.HCNS (Chị Nga) 0908282843
Email: info@tantao.com.vn
Website: http://www.tantao.com.vn